Flagdag den 5 september 2022

Den 5. september er den officielle flagdag for Danmarks udsendte. Flagdagen blev højtideligholdt første gang den 5. september i 2009. Formålet med flagdagen er at hædre de personer, der er eller har været udsendt på en mission af Danmark på baggrund af en beslutning truffet af regering, Folketing eller en minister. Dagen omfatter alle, der er eller har været sendt ud fra Udenrigsministeriet, Forsvaret, Redningsberedskabet, Politi og Sundhedsvæsenet. I Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker vi at udtrykke anerkendelse for den fremragende og professionelle indsats, som Danmarks udsendte yder og har ydet i en række af verdens konfliktområder.

Holger Danske med kranse fra Ringkøbing-Skjern kommune, Folketinget og Veteraner ved fjorden

Marcus Knuth indvier Mindesten

Det officelle Danmark

Program

Vi starter i Skjern Kirke kl. 16.00 med faneborg og andagt ved feltpræst Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland, Jesper Wiborg Andersen.

Efter andagten i Skjern Kirke føres fanerne i samlet flok gennem byen til statuen Holger Danske, Jernbanegade 14, 6900 Skjern. De som har lyst opfordres til at følge efter fanerne.

Ved Holger Danske afslører veteran og medlem af Folketinget Marcus Knuth en mindeplade til ære for de Danske soldater, der har forrettet international tjeneste for Danmark.

Mindepladen er opsat på initiativ af Veteraner ved Fjorden.

Veteraner ved fjorden er også vært ved en grillpølse og en vand.

Hjemmeværnet udstiller noget udstyr, og stå klar til en snak.

Arrangementet fortsætter på Hotel Skjern, Bredgade 58, 6900 Skjern, hvor kommunen byder på et let traktement og hyggeligt samvær.

I forbindelse med arrangementet overrækker Marcus Knuth Familienetværkets Børnemedalje og diplom til børn.

Til slut holder gæstetaler militærhistoriker Frank Weber et kort oplæg, og arrangementet slutter kl. 19.00.